Adatvédelmi szabályzat

 1. Jelen szabályzat egy szerződés, amely egyrészről a Hearthstone Hungary és Overwatch Hungary (továbbiakban a Szolgáltató), mint a hearthstonehungary.hu és a hozzátartozó (lásd Phoenix Network) domainnevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások – ideértve a fórumokat és egyéb szolgáltatásokat is – (továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) Szolgáltatóje, másrészről a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban a Felhasználó) között jött létre.
 2. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által közzétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, képet, a kártya készítőt, a pakli készítőt és a magyar kártya adatbázist és egyéb anyagokat, szerkesztési elvet, a szolgáltatás üzemeltetése során használt egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, design-t) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Regisztráció:
  A jelen szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen szabályzatot.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó – a Szolgáltató félrevezetésére vagy egyéb rossz szándékkal – nyilvánvalóan valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. A regisztráció során a felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania, továbbá meg kell adnia egy e-mail címet is.
  A regisztráció összeköthető a Phoenix Network-ben található másik Szolgáltatással is (HearthCup), amelynek szabályai összekötés után ezen az oldalon is érvénybe lépnek.
  Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 4. Adatok gyűjtése és felhasználása:
  A Szolgáltató a felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, melyet harmadik félnek nem ad tovább. (Kivéve 5-ös pont)
  Az adatok gyűjtésére azért van szükség, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk valamennyi felhasználónknak!
  A regisztráció során megadott e-mail cím nem publikus és senki sem fér hozzá. (Kivéve 5-ös pont)
  Az oldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény elérésének érdekében ("belépve tartás, paklik és kártyák értékelése (a továbbiakban Szavazás)").
 5. A személyes adatok megosztása:
  Abban az esetben kerülnek megosztásra a felhasználók személyes adatai (ez mindössze a felhasználók e-mail címét jelenti, hiszen semmilyen egyéb személyes adatot nem kérünk) a Szolgáltatón kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése vagy közzététele ésszerűen indokolt annak érdekében, hogy a vonatkozó hatályos jogszabálynak, előírásnak, jogi eljárásnak vagy a végrehajtható közigazgatási intézkedésnek megfeleljenek, illetve felhasználóinknak a jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető veszéllyel szembeni, a jogszabály által előírt vagy megengedett módon védekezzenek.
  Továbbá a felhasználóknak lehetőségük van e-mail címük megjelenítésére és további személyes adataik megadására a profil beállításaiban, azonban ezek megadása és nyilvánossá tétele nem szükséges, ez a felhasználó szabad döntése.
 6. A választás lehetősége:
  Az oldal látogatóinak nem kötelességük regisztráni és elkerülhetik a Szavazás használatát is. Google Analytics-el kapcsolatosan információk a 8-as pontban.
 7. A hearthstonehungary.hu és az overwatchhungary.hu az univerzális Google Analytics követő kódot használja.
 8. A Google Analytics részletes biztonságáról és adatvédelméről az alábbi linken olvashattok:
  Biztonság és adatvédelem a Universal Analytics rendszerben
 9. Az oldalon lévő tartalmakat a Szolgáltató bármely pillanatban, bármilyen engedély és indok nélkül törölheti, mivel azok a Szolgáltató tulajdonát képzik a Felhasználók által létrehozott tartalmak esetében is!